КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме компанија каде искуството и идеите на архитектите од две генерации се спојуваат во заеднички културен мотив: правење добра архитектура.

Ние практикуваме архитектура која е резултат на поширок просторен, историски, технолошки и социјален контекст.
Имаме тенденција да создаваме модерна, квалитетна архитектура која се појавува како мешавина од архитектонска теорија, проучување и истражување на локациите на локалитетите, иновации и тестирање на нови материјали и методи на градба.

Ние веруваме дека мултидисциплинарниот дизајн и соработката на различни професионалци доведува до подобри резултати, во секој аспект.

НАШИОТ РАБОТЕН ПРОЦЕС:

1. СЛУШАМЕ
– Вашите желби, идеи, барања… за совршен дом, канцеларија, зграда

2. ОД ПОЧЕТОК ДО КРАЈ
– Анализа
– Нудиме идеи и предлози
– Проектирање на мастер план со технички детали и 3Д визуелизација
– Реализација на проектот со стручен тим
– Надзор во текот на процесот

СЕКОЈ ПРОЕКТ ГО РАБОТИМЕ ДЕТАЛНО И ВНИМАТЕЛНО.
ВАШАТА ДОВЕРБА ЗНАЧИ МНОГУ ЗА НАС